Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

NA BEZPLATNOM ŽIVOM WORKSHOPE SA DOZVIETE:

  • Čo je to autentickosť? 

  • Čo naopak nie je autentickosť? 

  • Ako byť autentický v podnikaní a zaujať na trhu oproti konkurencií?

  • Bloky, ktoré nám bránia byť autentickými – v čom často zlyhávame, prečo máme problém byť autentickí a ako sa toho zbaviť

  • Aký vzorec máme zakorenený v mysli milióny rokov a potláča autentickosť?

  • Tipy pri predaji (focus na dnešných dvadsiatnikov)

ZÍSKAJ NEFÉR VÝHODU OD:

Ing. Silvia Vargová, MBA - Zakladateľka Nefér Výhoda™

Lukáš Sabo, Autor, Podcaster, Bloger, Copywriter

PRIHLÁSIŤ SA TU A TERAZ

Autentickosť mení nielen náš vlastný život, ale zároveň pozitívne rezonuje s ľuďmi okolo nás.

Pri podnikaní je práve autentickosť tou poslednou časťou skladačky, ktorá nás môže oddeľovať od úspechu a želateľných výsledkov.