Cvičenie na stanovenie životného cieľa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
  1. Uveďte dve svoje jedinečné osobné vlastnosti (napríklad nadšenie a kreativita):

 

 

 

  1. Opíšte jeden alebo dva spôsoby ,akými sa tieto vlastnosti prejavujú,keď vychádzate s druhými, napríklad podporovať a inšpirovať

 

 

 

  1. Predpokladajte,že svet je práve teraz dokonalý.Ako vyzerá?Ako sa k sebe ľudia navzájom správajú?Aké to je?Napíšte odpoveď ako vyhlásenie opisujúce vrcholový stav,dokonalý svet,ako ho vidíte a vnímate.Pamätajte si,že dokonalý svet je miesto,kde je zábavne byť. (Príklad: Každý slobodne vyjadruje svoj jedinečný talent.Všetci pracujú v harmónii.Každý koná s láskou.)

 

 

 

 

  1. Spojte tri časti tohto odseku do jedného vyhlásenia. (Príklad: Mojím cieľom je využiť svoju kreativitu a nadšenie na podporu a inšpiráciu druhých,aby     mohli slobodne vyjadrovať svoj talent harmonickým a láskyplným spôsobom)

 

 

 

Zdroj: Arnold M. Patenta

Nefervyhoda.sk - Facebook share

PRIDAJ SA K NEFéR VýHODE

Je to jednoduché..
Zadaj svoj email a urobíš prvý krok k získaniu tvojej Nefér Výhody.